Velkommen til
Ebeltoft Bilsyn
   Home      Typiske spørgsmål

Hvornår skal & kan, man komme til syn? Til trafikstyrelsens hjemmeside  Klik her  

Kan jeg nedveje min varebil & spare "misundelsesafgiften"? Ja hvis den opfylder en række krav, vedr. egen/køreklar vægt & akseltryk osv. Kan det betale sig? Skat anslår din bils værdi, som du derved skal betale i difference, da nedvejningen til under 2001 kg tilladt totalvægt flytter den til en anden afgiftssats. Hvis denne difference eks. er 7000 kr, er pengene jo tjent ind på under 2 år. Du kan få beregnet din afgiften hos os.
Brugt import: Hvis du importerer et køretøj fra udlandet, kan der være en række ting, som forhindrer en godkendelse og indregistrering i Dk. Forenklet praksis kan til syn benyttes, hvis køretøjet er seriefremstillet (min 1000 stk., dog kun 250 stk. for påhængskøretøjer) & har været indregistreret i et andet EU land, eller EØS-land (Norge, Liechtenstein & Island) eller Schweiz i minimum 3 mdr. og der findes dokumentation for dette. Denne dokumentation er som udgangspunkt en registreringsattest fra det pågældende land. Der kan dog være andre dokumenter, men hør nærmere herom. Hvis der på køretøjet er foretaget konstruktive ændringer, kan dette nødvendigvis ikke godkendes i Dk. Hvis køretøjet fremstår, som standard er der ingen problemer. Hvis der ikke fremgår en egenvægt eller køreklar vægt, på registreringsattesten skal der medbringes en vejeseddel fra en godkendt vejer. Hvis køretøjet har været indregistreret uden for EU eller ikke har en registreringsattest, kan der opstå en række besværlige problemer, med at fremskaffe div. dokumentationer. Forretningsgange under forenklet praksis: Undersøg inden et køb, om køretøjet opfylder førnævnte betingelser & evt. hvor høj afgiften til skat, kan blive (det kan vi hjælpe med). Bestil en tid til et alm. registreringssyn hvor vi kontrollere om de alm tekniske krav opfyldes og bestil en tid til et toldsyn (dvs. ialt to synstider lige efter hinanden), hvor vi udfylder en rapport til Skat, om bilens ydstyr & stand. Medbring til dette syn: Alle dokumenter & servicebøger - Prøveplader på køretøjet. Når køretøjet er godkendt, kan vi hjælpe med afgiftbehandlingen til Skat og inden for 24 timer kender vi afgiftbeløbet. Umiddelbart efter at afgiftbetalingen er registreret, kan der købes nummerplader.
 Ved yderlige eller andre spørgsmål - e-mail eller hvis det haster. Direkte til Jesper tlf. 30 13 35 42